HİZMETLER
İlaç Geliştirme ve Üretim

İlaç üretimi ve yeni ilaç geliştirilmesi (ARGE) ile ilgili süreçlerin planlanması ve gerçekleştirilmesi (know-how)